Emilia Bergmark – Taking a Line for a Walk
Oscar Ramos – Svilova
Henriette Kruse – The Exposed

We were investigating the Internet as a working space. Our focus was on the activities of design educations, curating and editing in the digital sphere. The event took place at Officin Exhibition Space in Copenhagen.

To support a fully digital experience one often has to integrate different platforms such as apps, web, social media, cms etc. These platforms are sometimes pre-designed and come with an already defined aesthetics. We believe new actions is needed for new working conditions. How can one possibly frame these conditions? We are going to explore different angles like: re-thinking design education with new assignments. An online exhibition program and the role of the curator/artist. Editing and presenting (exhibit) a hybrid magazine both online and IRL.

In addition we also want to recommend you to read the report from a recent research project Code(ex): Media Conversion by Alexandra Borg, Uppsala University and Pelle Snickars, Umeå University (in Swedish) ⟶ see next column.

References:

Bergmark, Emilia; Gisel, Corinne and Paim, Nina. Taking a Line for a Walk (Recommended book). Spector Books. 2016.

Download The Exposed app on iTunes App Store and access the audio and video content via the images inside the magazines.

“Assignments can give instructions, describe an exercise, present a problem, set out rules, propose a game, stimulate a process, or simply throw out questions. Taking a Line for a Walk brings attention to something that is often neglected: the assignment as a pedagogical element and verbal artefact of design education.”

To explore ⟶ The Exposed – a different kind of reading experience

Rapport från ett nyligen avslutat forsknings- och samtalsprojekt: ”Kod[ex]. Bokmediets omvandling” ⟶

En enkel sökning på termer som ”e-bok” eller ”e-böcker” i Retrievers artikelsök ger en antydan om hur elektroniska böcker diskuterats i Sverige under de senaste 20 åren. Exempelvis kan man konstatera att det under andra halvan av 1990-talet bara figurerade ett par enstaka artiklar. ”Tänk dig att du kan bära med dig alla böcker du önskar utan att de tillsammans väger mer än ett kilo”, hette det exempelvis i en artikel i Göteborgs-Posten 1999. ”Det blir möjligt när e-böckerna slår igenom.” Bokbranschen menade dock att de elektroniska böckerna mest föreföll lämpade för instruktions- och läroböcker. E-böcker skulle alls inte fungera ”för de böcker man läser som förströelse. De läsarna är oerhört konservativa”, hävdade en förlagschef (Eliasson 1999). Samtidigt var andra, framför allt IT-experter, måna om att lyfta fram e-boken som det nya mediet som framgent skulle ta bokläsarna med storm. Men utvecklingen gick mot förväntan mycket trögt. ”E-boken” [gick] framåt i egen takt”, som det hette i en artikel (Westlund 1999). Förväntningarna lät sig inte infrias.